TOPICS: CRIME / SAFETY

Bonaire
Regional / International


BONAIRE

 

Veel geld nodig in strijd tegen misdaad’

KRALENDIJK — “Bonaire kan in 2008 opnieuw veel aandacht voor de bestrijding van de overlast van woninginbraken verwachten van de politie. Terugdringen van de overlast in de wijken, met name waar een barioregisseur is aangesteld, en terugdringen van de overlast van de verkoop van drugs in de woonwijken staat op het programma. Er komen gerichte controles op het gedrag in het verkeer, met name snelheidscontroles.”
8 Jan, 2008, 18:08 (GMT -04:00) Amigoe.com

 

^ top of page


REGIONAL / INTERNATIONAL

 

Op St. Martin dalende trend criminaliteit ingezet
18 Feb, 2008, 16:24 (GMT -04:00
Source: Amigoe.com

MARIGOT — Hoewel de cijfers van 2007 tonen dat de criminaliteit op Frans St. Maarten is toegenomen, stelt Préfet Délégué Dominique Lacroix vast dat de laatste maanden een dalende lijn waanreembaar is. Dit is volgens hem een direct gevolg van de komst van zestien gendarmes naar St. Martin in december en de aanstelling van twintig extra immigratiemedewerkers.
Criminele activiteiten op Frans St. Maarten namen afgelopen jaar met 27,3 procent toe ten opzichte van 2006. Er werden 1911 misdrijven gerapporteerd, tegenover 1501 in het jaar ervoor. Er was een piek aan het begin van het jaar, daarna nam het aantal misdrijven af. In november lag het aantal misdrijven 13,4 procent lager dan in 2006. In december was dat 8,86 procent.
De oplossingsgraad nam in 2007 met 16,7 procent toe. Er werden in 2007 478 personen opgepakt door de gendarmerie. In 2006 waren dat er 386. 92 Personen werden veroordeeld; 32 meer dan in het jaar ervoor.
Diefstallen zonder wapens maar wel met geweld namen toe van 71 vorig jaar tot 130 in 2007. Het aantal gewapende overvallen, inbraken en tasjesdiefstallen bleven ongeveer gelijk. Autodiefstal daalde in de loop van het jaar, als gevolg van de instelling van een speciaal autodiefstallenteam in augustus. Werden er in juni nog 45 auto’s gestolen; in december waren dat er maar 12. Er werden 443 gevallen van huiselijk geweld gemeld, tegenover 311 in 2006. Het aantal seksuele misdrijven steeg dramatisch: van 22 naar 60.
Het aantal minderjarigen dat werd opgebracht voor verhoor, nam toe van 99 in 2006 naar 138 vorig jaar. De speciale brigade van de gendarmerie gericht op het voorkomen van criminaliteit, Brigade de Prévention de la Délinquance (BPDJ), bezocht scholen, sprak onder meer met 4524 scholieren, adviseerde op het gebied van preventie en informeerde over de gevaren van drugs- en alcoholmisbruik.
De grenspolitie, Police aux Frontières (PAF), pakte 448 personen op die niet over de juiste verblijfsdocumenten beschikten. 405 Daarvan warden daadwerkelijk uitgezet. Het ging vooral om personen uit Haïti, Dominica, de Dominicaanse Republiek, Jamaica, China, Guyana, St. Kitts en St. Lucia. Er wordt naar gestreefd om in de toekomst meer gezamenlijke controles van politie, immigratie en douane uit te voeren.
Lacroix zei dat er gewerkt wordt aan een raamwerk voor het verdrag over samenwerking tussen de politiekorpsen van de beide eilandhelften. Gesprekken tussen de autoriteiten in Parijs en Den Haag zouden volgende week kunnen plaatsvinden, aldus de Préfet Délégué. Samenwerking is van groot belang, aldus Lacroix, om de criminaliteit op het eiland te lijf te gaan. “Geen van de korpsen kan het alleen.”

 

^ top of page